Skip to content

Supervision

Jeg tilbyder supervision til enkeltpersoner og mindre grupper af typisk psykologer, selvstændige og ansatte organisationskonsulenter, HR-partnere og lignende professionelle.

Supervision giver dig en mulighed for at reflektere dybere over arbejdet og den kontekst, det foregår i. Vi reflekterer over, hvordan du som menneske påvirkes og påvirker de rammer, du arbejder i.

Supervisionen inddrager derfor det ubevidste og relationelle grundlag for arbejdet. Vi undersøger, hvad der aktiveres af tanker, billeder og følelser, og hvad der giver eller forhindrer arbejdsglæde og gode resultater. Min måde at supervisere på er især inspireret af kompleksitetsteori, psykodynamisk organisationspsykologi og jungiansk socioanalyse.

Erfaring
​Jeg er cand.psych. fra 1988 og autoriseret specialist- og supervisor i organisationspsykologi samt internationalt certificeret jungiansk psykoanalytiker. Jeg har superviseret i mange år og i mange sammenhænge, herunder som kursusleder og supervisor på specialistuddannelsen for organisationspsykologer og konsulenter (KOK) fra 2007-19, og jeg er også godkendt supervisor på C.G. Jung Instituttet.

Eksempler på forløb

Individuel supervision
Med enkeltpersoner aftaler jeg normalt et forløb på ca. 5 sessioner af 1,5 til 2 timers varighed, hvorefter vi sammen evaluerer forløbet, inden vi evt. aftaler at fortsætte. Sammen afvejer vi løbende behovet for at inddrage både personlige, organisatoriske og faglige aspekter af dit arbejde og af din rolle. Du vil blive udfordret og støttet, ikke blot fagligt, men også i forhold til at lade arbejdet komme overens med livet og omvendt.

Supervision i grupper
Grupper kan med supervision opøve evnen til at iagttage, vurdere og handle i komplekse arbejdssituationer. Gennem dette udvikles og vedligeholdes jeres ”vi”. Grupper kan også være 3-4 kolleger , der er gået sammen om at finde en supervision, hvor arbejdets kollektive og sociale aspekter særligt kan inddrages og undersøges.

Når supervisionen lykkes, arbejder gruppen sammen om at dele og acceptere usikkerhed og tvivl og med at tolerere og nyttiggøre forskellighed, flertydighed og foranderlighed. Med supervision får gruppens medlemmer et rum og en tilgang til at støtte hinanden i at bevare roen, nærværet og livsmodet, også når opgaverne og konteksten er krævende.

Med grupper aftaler jeg normalt et forløb på 5-10 gange af 2-4 timers varighed, hvorefter vi sammen evaluerer forløbet, inden vi evt. aftaler at fortsætte. Jeg superviserer grupper med op til 4 medlemmer.

Åben supervisionsgruppe starter oktober 2024.
Læs mere her: Socioanalytisk supervisionsforløb 2024-2025

Kontakt

Jeg kontaktes bedst via mail på info@arne-vestergaard.dk, så finder vi et tidspunkt til et første møde, hvor vi kan undersøge behovet og vurdere, om vi er et godt match.

Back To Top