Skip to content

Privatlivspolitik for Psykolog Arne Vestergaard

Som autoriseret psykolog er jeg forpligtet til at indsamle, behandle og opbevare personoplysninger om dig hvis jeg arbejder med psykologisk rådgivning, undersøgelse og behandling, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg som dataansvarlig bruger og i sjældent forekommende tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af personoplysninger
Psykolog Arne Vestergaard indsamler, behandler og opbevarer følgende typer af personoplysninger om dig:
​Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og evt. personnummer
​Relevante helbreds- og sociale oplysninger.
​​
Formål med indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger
Jeg indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • At kunne kontakte dig, bekræfte og følge op på aftaler
  • At have samtaler med dig, føre en journal og opbevare dine oplysninger
  • At kunne tilbyde den bedst mulige behandling ift dine behov. Derfor kan jeg have brug for helbredsoplysninger og eventuelt sociale oplysninger
  • At kunne afregne med forsikrings- eller pensionsselskaber, psykolognetværk, jobcenter, eller anden partner, der betaler din service hos mig
  • ​At opfylde lovkrav (Jfr. Psykologloven samt Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser).
    ​​

Jeg behandler kun relevante personoplysninger​
Jeg behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er beskrevet ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, jeg bruger. Jeg bruger f.eks. ikke flere oplysninger, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål. Inden jeg behandler dine persondata, undersøger jeg, om det er muligt for mig at minimere mængden af data om dig. Jeg undersøger også, om nogle af de datatyper, jeg anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan jeg gøre, hvis det ikke indvirker negativt på mine forpligtelser eller den tjeneste eller service, jeg tilbyder dig. Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele mig dine ændringer. Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Jeg indsamler kun oplysninger direkte fra dig. Kun hvis dit forsikringsselskab eller et mellemliggende psykolognetværk, der på din opfordring henvender sig med din sag, kan jeg indhente oplysninger om dig på andre måder. I givet fald informerer jeg dig, når jeg indsamler oplysninger om dig. Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører. Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette. Det skal nævnes, at jeg har oplysningspligt i forhold til at forebygge skade, hvis jeg vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre, og skærpet underretningspligt, hvis jeg får alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket.

Sikkerhed
Jeg beskytter dine personoplysninger og har foretaget foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Jeg bruger mail og online konsultationsværktøj med en sikkerhed der lever op til GDPR.

Dine rettigheder
Du har, med lovens begrænsninger, visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, og retten til at få slettet oplysninger. I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnede optegnelser, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i journaler, men alene rettelse, i form af tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Arne Vestergaard
Psykolog
Tel: 4051 1561
info@arne-vestergaard.dk

Back To Top